EXOD

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školstva s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov. Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika. Netradičnou formou si tiež vymieňajú nové poznatky a skúsenosti (koncepcia, metodika atď.) s kolegami z Čiech aj iných európskych štátov.

Účastníci sa počas trvania pobytu zoznamujú formou turistických vychádzok s prírodnými krásami Slovenska, s geologickou stavbou, geomorfologickými pomermi, horopisom, vodopisom, živočíšstvom, rastlinstvom, liečivými bylinami - ich zberom a využitím v domácnosti. Na prednáškach, aj premietaním diapozitívov, spoznávajú faunu a flóru navštívenej oblasti a spôsoby ochrany životného prostredia. Zúčastňujú sa tiež prednášok o zdravom životnom štýle. Oboznamujú sa nielen s históriou pamiatok rôznych regiónov Slovenska., ale aj s nimi spojenými legendami a s ukážkami života ľudí v rôznych historických obdobiach, spolu s možnosťou osobne si ich vyskúšať (streľba z luku, kuše, jazda na koni, rytierske súboje, vystúpenia sokoliarov a pod.). Zúčastňujú sa tiež rôznych kultúrnych podujatí.

EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňujú sa na nich predovšetkým zamestnanci školstva a ich rodinní príslušníci ale aj iní záujemcovia. Na podujatiach sa ročne zúčastňuje od 140 do 340 pedagogických zamestnancov.

OZ PŠaV na Slovensku sa každoročne zúčastňuje výberového konania MŠVVaŠ SR o poskytnutie dotácie na EVZ, ktoré sú organizované pod jeho záštitou. Dotácia sa poskytuje aktívnym pedagogickým zamestnancom školstva SR a podmienkou pre jej poskytnutie je vypracovanie výukových programov na edukačný proces.

E X K U R Z N O – V Z D E L Á V A C I E  Z Á K L A D N E (EVZ) na Slovensku

EXOD Slovensko – prihláška 

E X K U R Z N O – V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku

EXOD Česko – prihláška 

PowerPointové prezentácie z pobytov  

Z Turca do Malej a Veľkej Fatry – Martin

Spiš – Slovenský raj – Spišská Nová Ves 

Kysuce, Súľovské skaly - Žilina

Zádielská tiesňava, Hájske vodopády 

Poznávanie Piešťan a okolia

Košice a okolie

Prešov a okolie

Snina, Horný Zemplín, Poloniny 

 

Prezentácie zo 66. a 67. ročníka EXOD-u v rokoch 2019 a 2020

Banská Štiavnica - banské umenie

Horehronie - Mýto pod Ďumbierom  

Komárno a okolie

Kysuce - Súľovské skaly - Malá Fatra - Žilina 

Malá Fatra - Terchová

Pieniny krížom krážom - Červený Kláštor 

Po výhľadoch z Liptova - Liptovský Ján

Putovanie po Západných Tatrách a Orave - Tvrdošín 

Tatry - Ždiar 

Veľká Fatra z Liptova - Liptovské Revúce 

Vysoké Tatry - antistresový pobyt 

Zádielská tieňava, Hájske vodopády 2021

 

Skúsenosti účastníkov EXOD si môžete prečítať tu:

EXOD 2020 hodnotenia účastníkov

Niekoľko slov o EXOD-e

Objavujte krásy pobytov EXOD

EXOD - moja srdcovka

  

 

 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7