Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Didaktické využitie audiovizuálnych, digitálnych obsahov edukačnej praxi ZŠ – 2. stupeň

Toto inovačné vzdelávanie je navrhnuté najmä pre učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Cieľom inovačného vzdelávania je podpora a rozvoj profesijných kompetencii PZ v súlade s príslušným profesijným štandardom, ktoré účastníkom umožnia optimalizovať svoje edukačné postupy ako aj zvýšiť mieru využívania digitálnych technológií pri výučbe.

Obsah vzdelávania reflektuje význam technológií vo vzdelávaní. Inšpiráciou a impulzom pre účastníkov budú poskytnuté námety na to, ako inovovať podmienky, prostriedky a organizáciu pri realizácii edukačného projektu s využitím digitálnych technológií a audiovizuálnych obsahov. Získajú námety na to, ako realizovať edukačnú činnosť v rôznych podmienkach, priestoroch, časových intervaloch. S priamou alebo aj nepriamou prítomnosťou vyučujúceho.

Učebné texty a doplnkové učebné zdroje poskytnú účastníkom poznatky na to, ako efektívne plánovať, organizovať a projektovať vyučovanie (prezenčne, online, dištančná alebo kombinovane) s integráciou obsahov v rámci vzdelávacích oblastí.

Očakáva sa aktívne zapojenie účastníka reflektovaním vlastnej, aktuálnej skúsenosti a vypracovaním aplikačných úloh, ktorými sú odporúčané praktické činnosti na overenie teórie vo vlastnej praxi a precvičenie opísaných postupov. Vytvorené intelektuálne, tvorivé výstupy budú súčasťou záverečnej prezentácie a portfólia účastníka. V zadaní bude uvedená činnosť pre úroveň 1. alebo 2. atestácie podľa príslušného profesijného štandardu.

Výstupom a výsledkom vzdelávania bude zhodnotenie účinnosti zvolených inovácií vlastných výchovných a vzdelávacích stratégií v návrhu edukačného projektu s využitím audiovizuálnych obsahov a odporúčania na úrovni PK školy.

Cena pre člena OZŠ: 60 €

Cena pre nečlena OZŠ: 100 €

Túto cenu je potrebné uhradiť na účet: IBAN: SK87 7500 0000 0040 0870 0990. Po pripísaní úhrady na účet Vám bude prístup k vzdelávanie uvoľnený najneskôr do 5 pracovných dní.

Tu nájdete link na registráciu a následné prihlásenie: E-learning OZPSaV

 

O AUTORKE

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ Hrnčiarska ul.1 vo Zvolene. Tu v rokoch 1999 – 2001 participovala na projekte: Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa I.T.V. (Integrované tematické vyučovanie). Od roku 2002 pôsobila ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie a učiteľ profesijného rozvoja na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na obsahovú integráciu, rozvoj prírodovednej gramotnosti, environmentálnu výchovu s prepojením na lesnú pedagogiku, projektové vyučovanie a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii. Od roku 2000 pracovala ako koordinátor implementácie viacerých Národných projektov MPC a projektov medzinárodnej spolupráce Grundtvig, Leonardo da Vinci, Lingua a Erasmus+ so zameraním na transfer inovácii edukačného procesu a mobilitu učiacich sa.

Aktuálne v rámci týchto projektov spolupracuje so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi konzultant, mentor a lektor v oblasti profesijného rozvoja a kariérneho rastu v školstve pre jednotlivcov, riadiace tímy a školské kolektívy a lektor pre vzdelávaciu oblasť človeka príroda / svet práce

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7