Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Didaktické využitie audiovizuálnych, digitálnych obsahov v edukačnej praxi ZŠ - 1. stupeň

Odborový zväz školstva podporuje profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov a stal sa akreditovaným poskytovateľom inovačného vzdelávania s názvom „Pracovná činnosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v podmienkach informatizácie spoločnosti“. 

Už teraz sa môžete prihlásiť na inovačné vzdelávanie s názvom:

„Didaktické využitie audiovizuálnych, digitálnych obsahov v edukačnej praxi ZŠ“

Toto inovačné vzdelávanie je navrhnuté najmä pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. 

  • Cieľ vzdelávania je optimalizácia edukačných postupov, zvýšenie miery využívania didaktickej techniky a digitálnych vzdelávacích obsahov pri výučbe
  • Výhody - kedykoľvek, odkiaľkoľvek, konzultácie s lektorom, vlastné tempo.
  • Súčasti vzdelávania sú: učebné materiály, prezentácie, testy, aplikačné úlohy, učebné činnosti, záverečná prezentácia, dotazník spokojnosti.

Cena za vzdelávanie (50 hodín) je pre člena zväzu 80 EUR a pre nečlena 130 EUR. Členstvo vo zväze si overujeme prostredníctvom el. databázy členov, kde musí byť každý člen/žiadateľ zaevidovaný. 

Link na registráciu a následné prihlásenie: E-learning OZPSaV

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na špecialistku pre vzdelávanie PaedDr. Ingrid Kováčovú: kovacova@ozskolstva.sk, č.t. 0949 009 103.

 

O AUTORKE

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ Hrnčiarska ul.1 vo Zvolene. Tu v rokoch 1999 – 2001 participovala na projekte: Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa I.T.V. (Integrované tematické vyučovanie). Od roku 2002 pôsobila ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie a učiteľ profesijného rozvoja na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na obsahovú integráciu, rozvoj prírodovednej gramotnosti, environmentálnu výchovu s prepojením na lesnú pedagogiku, projektové vyučovanie a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii. Od roku 2000 pracovala ako koordinátor implementácie viacerých Národných projektov MPC a projektov medzinárodnej spolupráce Grundtvig, Leonardo da Vinci, Lingua a Erasmus+ so zameraním na transfer inovácii edukačného procesu a mobilitu učiacich sa.

Aktuálne v rámci týchto projektov spolupracuje so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi konzultant, mentor a lektor v oblasti profesijného rozvoja a kariérneho rastu v školstve pre jednotlivcov, riadiace tímy a školské kolektívy a lektor pre vzdelávaciu oblasť človeka príroda / svet práce

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7