Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Inovačné vzdelávanie

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE v OZŠ

Odborový zväz školstva ako poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: - učiteľ - majster odbornej výchovy - vychovávateľ - korepetítor - školský tréner - pedagogický asistent - zahraničný lektor - učiteľ profesijného rozvoja 3 / 3 - školský špeciálny pedagóg - psychológ a školský psychológ - špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg - kariérový poradca - logopéd a školský logopéd - liečebný pedagóg - sociálny pedagóg.

Máme dve oprávnenia.

1. Obsahové zameranie inovačných vzdelávacích programov je uvedené podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. na inovačné vzdelávanie v oblasti informatizácie, informatickej bezpečnosti a prevencie, dištančné formy vzdelávania, inovácie vo využívaní didaktických pomôcok a didaktických technológií pod názvom:

  • Pracovná činnosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v podmienkach informatizácie spoločnosti.

2. Obsahové zameranie inovačných vzdelávacích programov je uvedené podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.. Inovačné vzdelávanie v prierezových témach osobnostného a sociálneho rozvoja, multikultúrnej výchovy, regionálnej výchovy, k prevencii a výchove k ochrane zdravia a k prevencii pred nežiaducim javom v školskom prostredí s ohľadom na vzájomné vzťahy pod názvom:

  • Inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese, podpora zdravého a bezpečného životného štýlu detí, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov.

Záujmom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ďalej len odborový zväz školstva OZŠ) je poskytovať inovačné vzdelávanie dištančnou a kombinovanou formou. Benefitom je, že frekventant študuje kedykoľvek a odkiaľkoľvek, ale zároveň má k dispozícií konzultácie s lektorom, o ktorých bude vopred informovaný. Každý si zvolí svoje tempo, materiál má k dispozícií počas celého vzdelávania. Našim cieľom je odborná podpora a pomoc, nie znechutenie. Už prihlasovanie pripravujeme tak, že všetky potrebné údaje poskytujete iba raz a už sa nemusíte opäť prihlasovať na záverečnú prezentáciu.

Našim zámerom je orientovať sa na skúsených lektorov, ktorí Vám pripravia programy vzdelávania pretkané ako odbornou literatúrou, tak i praktickými úlohami, ukážkami a postupmi, ktoré si viete zaradiť do svojho portfólia a viete využiť na svoj profesijný rast. Vzdelávanie je lektorom pripravené samozrejme tak, aby splnilo zákonom daných 50 hodín.

Ako poskytovateľ ponúkneme termíny záverečných prezentácií po absolvovaní vzdelávania, overovacích testov alebo dištančných úloh (cca 4 krát do roka záverečné prezentácie).

Témy inovačného vzdelávania sú vybrané aj podľa oblastí, na ktoré je zameraný Plán obnovy a odolnosti, čo je na webom sídle ministerstva školstva nazvané ako Individuálny profesijný rozvoj.

Ako pripravujeme konkrétne súčasti vzdelávania?

Učebné materiály: sú spracované v tematických celkoch aj s učebnými textami, učebnými činnosťami k textom, aplikačnými úlohami.

Prezentácie: nadväzujú na učebné texty, buď ich rozširujú alebo bližšie vysvetľujú, prípadne sú zamerané na praktickú stránku problematiky.

Testy: každé vzdelávanie musí obsahovať 2 – 5 testov/1 - 5 dištančných úloh – pôjde zväčša o otvorené úlohy, ktoré budú musieť byť ohodnotené lektorom - forma bude na výbere autora vzdelávania.

Pracovať sa môže i s aplikačnými úlohami, učebnými činnosťami – ak je vzdelávanie zamerané viac prakticky, vyžaduje si praktické činnosti, budú slúžiť na využitie frekventantov pre ich prax.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou v rozsahu max. 10 minút pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Súčasťou vzdelávania je i povinný dotazník spokojnosti – dôležitý na preukazovanie kvality vzdelávania a zároveň poskytovateľ musí jeho výsledky zverejňovať na svojom webovom sídle.

Chceme sa zamerať na všetky druhy škôl a školských zariadení ako i na všetky témy, ktoré budú pre Vás zaujímavé a potrebné. Vždy Vás budeme informovať aké vzdelávanie je pripravené, komu je určené a na čo je zamerané obsahovo. 

Tešíme sa na Váš záujem rozvíjať svoje profesijné kompetencie práve s nami.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na špecialistku pre vzdelávanie PaedDr. Ingrid Kováčovú: kovacova@ozskolstva.sk, č.t. 0949 009 103

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7