ESF

esf-logo    statnyznak

V roku 2008 sme ukončili dvojročný projekt financovaný z ESF a štátneho rozpočtu SR realizovaný v Kežmarských Žľaboch pod názvom Pilotný projekt odbornej prípravy pedagogických zamestnancov regionálneho školstva, členov OZPŠaV na Slovensku na tvorbu projektov, poznávanie legislatívy, nácvik IKT zručností pre potreby otvorenej školy.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom troch modulov a zúčastnili sa na ňom funkcionári z troch regiónov Slovenska, východného, stredného a západného. Prínosom projektu okrem znalostí a zručností, ktoré frekventanti získali, bolo aj spojenie pedagogických zamestnancov od materských škôl po vysoké školy v rámci jednotlivých regiónov Slovenska. Zväzu sa podarilo vyškoliť 106 funkcionárov zväzu.

Príjem vyplatený z garantu pre zväz:

Európsky sociálny fond
 103 477,45 €
 3 117 361,66 Sk

Autori projektu: Ing. Ján Gašperan, PaedDr. Eva Klikáčová
Koordinátor projektového teamu a lektorského teamu: PaedDr. Eva Klikáčová

Prečítajte si

O vzdelávaní (Ing. Martin Maták)

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7