Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

O projekte

header-norwaygrantsOdborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa uchádzal o získanie finančných prostriedkov z grantu z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojnej práce a tripartitného dialógu Innovation Norway. Pod vedením zväzovej špecialistky pre projekty a vzdelávanie PaedDr. Evy Klikáčovej bol podaný projekt 2012/104597 Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce.Prvým úspechom projektového tímu je jeho schválenie v celkovej sume 157 638 €. Z tejto sumy bude 90 % prostriedkov financovaných z grantu fondu Innovation Norway a 10 % bude finančná spoluúčasť z prostriedkov zväzu a vkladom účastníkov vzdelávania.

header-innovationnorwayProjekt má vzdelávací charakter, pričom hlavné vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na:

  • Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete,
  • Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu.

Z ostatných aktivít sú naplánované jedna záverečná konferencia ku projektu, tlačové konferencie a publicita projektu formou odborných článkov.

Cieľovou skupinou je spolu 800 frekventantov, pre ktorých je vzdelávanie určené, z toho 600 členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a 200 zástupcov z radov zamestnávateľov. Za zamestnávateľov boli do projektu oslovení a spoluprácu potvrdili Združenie samosprávnych škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska a Slovenská rektorská konferencia.

V obidvoch vzdelávacích aktivitách sa spolu za každý kraj zúčastní 100 frekventantov.

V prvej vzdelávacej aktivite je počet účastníkov 51. Počet za jednotlivé združenia je úmerný počtu členov OZ PŠaV. Najpočetnejšou skupinou v prvej vzdelávacej aktivite bude Združenie základného školstva, 22 odborárov a 7 zamestnávateľov. Združenie stredného školstva bude mať 11 odborárov a 4 zamestnávateľov. Za Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií sa bude vzdelávania zúčastňovať 5 zástupcov odborárov a 2 zástupcovia zamestnancov. V druhej vzdelávacej aktivite je počet účastníkov 49, za jednotlivé združenia 22 odborárov a 6 zamestnávateľov za Združenie základného školstva, 10 odborárov a 4 zamestnávatelia za Združenie stredného školstva a 5 odborárov a 2 zamestnávatelia zo Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií.

Vzdelávanie bude prebiehať v Centre vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, ubytovanie a strava pre účastníkov vzdelávania je zabezpečená v Rekreačnom zariadení OZ PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch. Vzdelávanie sa bude realizovať na základe schváleného rozpisu po skupinách v blokoch od januára 2013 do júna 2014 raz mesačne so začiatkom vo štvrtok na obed a s ukončením v nedeľu obedom. Termíny vzdelávacích aktivít spolu s prihláškami sa budú realizovať v spolupráci s jednotlivými združeniami OZ PŠaV na Slovensku a zástupcami partnerských organizácií.

V prvej vzdelávacej aktivite je naplánovaných spolu 30 vyučovacích hodín tematicky zameraných na pôsobenie profesijných a odborových organizácií vo vzdelávaní (6 h), vzdelávací systém a aktivity profesijných a odborových organizácií (6 h), vedenie sociálneho dialógu a výmena skúseností (10 h), rodová rovnosť a partnerstvo (8 h). Lektormi budú prednášatelia zo zahraničia.

Druhá vzdelávacia aktivita pozostáva z 35 vyučovacích hodín, ktorú lektorsky zabezpečia štyria domáci lektori. Tematické zameranie vzdelávania je na históriu sociálneho dialógu (4 h), sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie (8 h),

sociálny dialóg v Slovenskej republike (6 h), psychologické aspekty komunikácie (4 h), efektívna komunikácia a vyjednávanie ako forma sociálneho dialógu v školách a školských zariadeniach (4 h), ekonomické aspekty sociálneho dialógu (6 h) a kolektívne vyjednávanie (3 h).

Frekventanti vzdelávacích aktivít z regionálneho školstva tak prvej, ako aj druhej aktivity po absolvovaní priameho (prezenčného) vzdelávania, doplnení si dištančnej časti a splnení podmienok ukončenia, získajú za Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 kreditov a Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu 12 kreditov v rámci zákona 317/2009 a jej novely.

Na úspešnom priebehu projektu sa budú podieľať všetci zamestnanci zväzu, tiež zamestnanci Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch a Rekreačného zariadenia OZ PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch. Splnenie cieľov projektu a plynulý priebeh vzdelávacích aktivít bude garantovať manažérsky tím projektu v zložení: Ing. Pavel Ondek – projektový manažér, Ing. František Šary - asistent projektového manažéra, Ing. Tatjana Koperová – finančná manažérka, Ing. Ivan Šóš, PhD. – koordinátor I. modulu vzdelávacích aktivít, Ing. Martin Maták – koordinátor II. modulu vzdelávacích aktivít, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. – manažér pre publicitu a PaedDr. Eva Klikáčová – manažérka pre monitoring a kontaktná osoba projektu.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7