Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Organizácia výučby s využitím multimediálnych digitálnych pomôcok

Organizácia výučby s využitím multimediálnych digitálnych pomôcok

Učebné texty, obsahy a didaktické materiály sú navrhnuté pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania, ako reakcia na potrebu efektívneho využívania multimediálnych digitálnych technológií (ďalej MDT) pri plánovaní a organizácii výučby ako aj posilnenia ich pozitívneho vplyvu, ktorý môžu mať na procesy učenia sa žiakov.

Cieľom je umožniť podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci pripraviť a realizovať vlastný program aktualizačného vzdelávania na obnovovanie profesijných kompetencií PZ v súlade s profesijným štandardom, ktoré účastníkom umožnia optimalizovať organizáciu výučby a edukačné postupy s využitím MDT so zameraní sa na využívanie a vytváranie materiálneho a technického zázemia výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s aktuálnymi technologickými možnosťami a potrebami žiakov.

V ponúkaných materiáloch nájdete rôzne námety na to, ako inovovať podmienky, prostriedky a organizáciu výučby vo vlastnej škole. Ako realizovať edukačnú činnosť v rôznych podmienkach, priestoroch, časových intervaloch. S priamou alebo aj nepriamou prítomnosťou vyučujúceho (viacerých vyučujúcich). Pri príprave programu vzdelávania odporúčame využiť kombinovanú formu: online samoštúdium a prezenčnú aplikačnú časť. Ponúkané príklady učebných činností pre účastníkov, určené na prezenčnú časť vzdelávania, sú zamerané na kolaboratívne učenie s využitím rôznych nástrojov, ktoré podporujú proces spolupráce a kultúru učiacej sa organizácie (školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci). V učebných činnostiach bude reflektovaná aktuálna skúsenosť a budúce možnosti, ktoré sú užitočné pre každodenné vyučovacie postupy konkrétnej školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.

Predpokladom pozitívnych dopadov vzdelávania na zmenu edukačnej praxe školy je aktívne zapojenie, zdieľanie myšlienok a nápadov s kolegami - účastníkmi vzdelávania. Výstupom a výsledkom vzdelávania by mali byť konkrétne návrhy a odporúčania aktualizácie edukačných postupov na úrovni PK/VO/MZ vašej školy.

Druh: Aktualizačné vzdelávanie

Rozsah: 20 hod,

Cena aktualizačného vzdelávania je 200 eur, ktoré je potrebné uhradiť na IBAN: SK87 7500 0000 0040 0870 0990. Do piatich pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na náš účet Vám bude vzdelávanie sprístupnené, podrobnosti nájdete aj priamo v úvodných častiach vzdelávania.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na špecialistku pre vzdelávanie PaedDr. Ingrid Kováčovú: kovacova@ozskolstva.sk, č.t. 0949 009 103

Tu nájdete link na registráciu a následné prihlásenie: https://evzdelavanielms.ozpsav.sk//  

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7