37.-38. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 5. 10. 2021
čas: 14:01
kategórie: Zväz

37.-38. týždeň vo zväze

37.-38. týždeň vo zväze (13. september – 26. september)

13. september, Žilina. Predseda zväzu P. Ondek a predsedníčka združenia ZŠ Ingrid. Gamčíková sa zúčastnila rokovania okresnej konferencie rady ZO OZŠ v Žiline pod vedením jej predsedníčky K. Cigánikovej.

13. september, on-line. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil on-line konferencie ASSECO k overovaniu profesijných kompetencií v rezorte školstva.

14. september, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR.

16. september, Liptovský Mikuláš.    Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid. Gamčíková sa zúčastnila rokovania okresnej konferencie rady ZO OZŠ Liptovský Mikuláš.

16. september 2021, Trenčianske Teplice. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRo M. Habán sa zúčastnili pracovného stretnutia v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

17. september 2021, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo operatívnej porady predsedu zväzu.

20. september, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil na projekte Sociálny dialóg v Kežmarských Žľaboch.

20. september, Brno. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila kontroly majetku a inventarizácia v KŠV Brno.

20. – 21. september 2021, Praha. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil mimoriadneho zjazdu Vysokoškolského odborového zväzu (VOS).

21. september, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil 1. kola rokovania o KZVS na rok 2022 na Úrade vlády SR.

21. september, Prešov. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania konferencie rady ZO Prešov pod vedením jej predsedníčky D. Nagyovej.

22. september, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil pracovného stretnutia k ČOV v Kežmarských Žľaboch.

22. september, Ilava. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania konferencie rady ZO Ilava.

23. september, Martin. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili okresnej konferencie rady ZO OZŠ Martin a Turčianske Teplice pod vedením jej predsedníčky Jany Skalickej.

23.-24. september, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek, predseda združenia SŠ Peter Danko a predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnili pracovného stretnutia výboru rady a sekcií rady združenia SŠ krajov Banská Bystrica, Žilina, Trenčín pod vedením novozvoleného predsedu rady ZO Borisa Matušeka.

24. september, Košice. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania výboru rady ZO Košice I.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7