Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

dátum uverejnenia: 13. 9. 2022
čas: 16:30
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

Podporné stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“ 

Stanovisko Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku”

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 13. 9. 2022 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa plne stotožňuje a podporuje Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“, ktoré prijali členovia SRK na svojom rokovaní v Táloch.

Dlhodobo poukazujeme, že súčasné kroky vlády SR urýchľujú kolaps slovenských verejných vysokých škôl. Nie je možné zrealizovať reformu vysokých škôl bez dostatočného finančného krytia zo štátneho rozpočtu. Aj z tohto dôvodu sme zorganizovali protest za zachovanie správneho fungovania regionálneho i vysokého školstva s adekvátnym financovaním. Žiaľ, dodnes nedošlo k náprave. Pokles verejných zdrojov v ostatných dvoch rokoch a ďalšie očakávanie krátenia financií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám pre rok 2023 predurčuje túto vládu za hrobára, a nie reformátora slovenského vysokého školstva.

Bratislava 13. september 2022

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7