Okresná konferencia v Ružomberku

dátum uverejnenia: 19. 10. 2021
čas: 19:55
kategórie: Združenie základného školstva

Okresná konferencia v Ružomberku

Dňa 18.10. 2021 sa v reštaurácii Panský dom za dodržania protipandemických opatrení uskutočnila okresná konferencia Rady ZO OZ PŠaV v Ružomberku.

Na rokovaní konferencie sa zúčastnilo 26 delegátov a 2 hostia - zástupca primátora Mesta Ružomberok Mgr. Michal Lazar a vedúca odboru školstva a športu PaedDr. Janka Lokajová.

Zástupca primátora Mgr. Michal Lazar vo svojom príhovore sa poďakoval za pozvanie, pozdravil delegátov konferencie. Odovzdal pozdrav aj v mene primátora MUDr. I. Čombora. Ocenil vzájomnú korektnú spoluprácu či už pri kolektívnom vyjednávaní, alebo prerokovávaní iných problémov. Ako bývalý riaditeľ ZŠ sa snažil spolupracovať s členmi výboru ZO OZ na danej škole. Školská problematika je mu veľmi blízka a naďalej sa bude snažiť podporovať záujmy školských zamestnancov. Vyjadril sa, že aj s vedúcou odboru školstva a športu PaedDr. J .Lokajovou sa budú usilovať aj naďalej o korektnú spoluprácu.

Delegáti konferencie schválili program, moderátora konferencie PaedDr. M. Mikulku, pracovné predsedníctvo, pracovné sekcie, vypočuli si správu o činnosti Rady a výboru za uplynulé päťročné obdobie, prerokovali a schválili základné dokumenty, ktorými sa bude Rada a základné organizácie riadiť v nasledujúcom volebnom období.

Za predsedu Rady opätovne zvolili Mgr. Vieru Slanú, za revízorku účtov p. Hedvigu Demkovú a 9 členný výbor Rady.

Predsedníčka Rady poďakovala delegátom za prejavenú dôveru a vyjadrenia spokojnosti s prácou.

Poblahoželala aj novozvoleným členom výboru a vyslovila nádej, že spolupráca

s nimi bude v prospech členov základných organizácií.

Poďakovala a ocenila dlhoročnú prácu vedúcej sekcie ŠKD Mirke Šatarovej,

ktorá sa rozhodla už nekandidovať, ale nás ubezpečila, že ostane ako členka ZO OZ a svoje skúsenosti odovzdá v prospech ostatných.

Moderátor poďakoval pracovným komisiám za aktívnu prácu, hosťom za účasť a rokovanie ukončil.

Celé rokovanie sa nieslo v príjemnej, ba až rodinnej atmosfére a bolo zakončené slávnostným obedom

Mgr. Viera Slaná

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7