Školenie výborov sekcií Rady SŠ a Z Vsl. regiónu

dátum uverejnenia: 13. 10. 2021
čas: 12:20
kategórie: Združenie stredného školstva

Školenie výborov sekcií Rady SŠ a Z Vsl. regiónu

7. – 8. októbra 2021 sa v RZ CROCUS, Kežmarské Žľaby uskutočnilo školenie výborov sekcií Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení Vsl. regiónu. Prvý deň sme sa zdokonaľovali v oblasti „Argumentácia v sociálnom dialógu a komunikácia“. Naši školitelia, Petra Gubišová a Marek Kmeť, zaujímavým spôsobom a rôznymi aktivitami ukázali možnosti rôzneho prístupu ako aj dôležitosť správnej argumentácie pri kolektívnom vyjednávaní.

Po chutnej večeri a chvíľke oddychu nasledovalo stretnutie s kompletným vedením OZ PŠaV na Slovensku o aktuálnych otázkach a novinkách v legislatíve. Predseda zväzu Ing.Pavel Ondek informoval o aktuálnom stave vyjednávania ku KZVS na r. 2022, KOZ SR a z rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. Každý vystupujúci podpredseda pridal aj niečo za svoje Združenie. Nasledovala diskusia, v ktorej sa rozobrala hlavne aktuálna situácia.

Druhý deň zasadali výbory jednotlivých sekcii Rady, ako aj výbor Rady, na ktorom sa zúčastnil aj novozvolený predseda Združenia SŠ pán Ing. Peter Danko. Výbory sekcií si určili základné ciele a úlohy, ktoré budú pre nich prioritou. Výbor Rady si okrem štandardných bodov zvolil svojich podpredsedov, ktorými sa stali PhDr. Angelika Prevozňáková za Košický kraj a Mgr. Miroslav Petruš za Prešovský kraj. Tajomníčkou výboru bola zvolená Mgr. Ľubka Fedorová.

Záver patril školeniam z oblasti BOZP, ktoré odprezentoval Ing. Vladimír Kmec, a pracovno - právnej problematike sa venoval JUDr. Michal Guman. Oboznámil prítomných so zmenami v ZP a pripravovaných zmenách v ZP a zákone o Sociálnom poistení. Obaja odpovedali aj na množstvo otázok z praxe.

Stále dopĺňanie vedomostí je potrebné na kvalitnú prácu odborov na pracoviskách, preto veľká vďaka patrí všetkým školiteľom a zúčastneným funkcionárom.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení Vsl. regiónu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7