Rozšírené stretnutie Komisie mladých odborárov

dátum uverejnenia: 11. 10. 2021
čas: 14:36
kategórie: Zväz

Rozšírené stretnutie Komisie mladých odborárov

8.-9. októbra 2021 sa uskutočnilo rozšírené stretnutie Komisie mladých členov Odborového zväzu školstva. Po prestávke vynútenej pandémiou sa mladí členovia OZŠ opäť stretli v rekreačnom zariadení Crocus vo Vysokých Tatrách. Na stretnutí boli zástupcovia mladých zamestnancov zo všetkých typov a stupňov škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Cieľom prvej časti rokovania bolo priblížiť účastníkom aktuálnu činnosť odborového zväzu a jednotlivých združení. Predsedníčka združenia základného Ingrid Gamčíková informovala o aktivitách zväzu v procese pripomienkovania školskej legislatívy a najdôležitejšie požiadavky zväzu v rámci nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Informácie doplnil novozvolený predseda združenia stredného školstva Peter Danko, ktorý zhrnul stanovisko zväzu v súvislosti s legislatívou v oblasti odborného vzdelávania. Na záver prvej časti odprezentoval predseda Komisie mladých Tomáš Kuželík aktivity komisie v končiacom sa volebnom období. Upriamil pozornosť na dôležitosť regionálnych stretnutí s mladými zamestnancami a zaradenie mladých zamestnancov do štruktúr zväzu na všetkých úrovniach.

Druhá časť rokovania patrila riešeniu praktických prípadov, s ktorými sa môžu zamestnanci stretnúť na pracovisku. Právnik zväz Martin Mikluš pripravil pre účastníkov otázky v súvislosti so situáciami z rôznych oblastí sociálneho dialógu. Témy sa týkali pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, kolektívnej zmluvy, skončenia pracovného pomeru, príspevku na DDS či poskytnutia stravného počas pracovnej cesty. Na záver sa účastníci rozdelili do skupín zastupujúcich sociálnych partnerov a prostredníctvom argumentov formulovať rôzne záväzky do znenia kolektívnej zmluvy.

Po skončení školenia mali účastníci príležitosť v neformálnom prostredí diskutovať o aktuálnej situácii v školstve a podeliť sa o svoje skúsenosti a poznatky z praxe. Sme presvedčení, že podobné stretnutia pomáhajú zvyšovať sociálne a právne zručnosti mladých členov zväzu, ktorí ich budú môcť využiť na ochranu svojich práv ako aj na obhajobu práv svojich kolegov.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7