Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Plenárne zasadnutie ESSDE

dátum uverejnenia: 21. 12. 2022
čas: 12:57
kategórie: Zväz

Plenárne zasadnutie ESSDE

V stredu 14. decembra sa v Bruseli zišli delegáti ETUCE (zástupcovia odborov) a EFEE (zástupcovia zamestnávateľov) na plenárnom zasadnutí výboru Európskeho sektorového sociálneho dialógu pre vzdelávanie (ESSDE). Odborový zväz školstva zastupoval vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský.

Delegáti diskutovali o viacerých témach, ktoré majú veľký význam pre európske odbory ako aj zamestnávateľov v rezorte školstva. Zástupcovia Európskej komisie tu predstavili hlavné témy tvoriace prebiehajúcu revíziu sociálneho dialógu EÚ. Delegáti v reakcii vyjadrili vážne obavy v súvislosti s niektorými návrhmi predloženými Komisiou, najmä s revíziou systému financovania sektorového sociálneho dialógu a novým postupom pre transpozíciu dohôd sociálnych partnerov do európskej legislatívy. Delegáti poukázali na to, že je dôležité zaviesť transparentný a zodpovedný systém, ktorý zabezpečí rešpektovanie ducha a obsahu dohôd sociálnych partnerov a čo najviac obmedzí akékoľvek vonkajšie politické zasahovanie.

Delegáti následne diskutovali so zástupkyňou Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, ktorá predstavila nedávno zverejnenú záverečnú správu o „Kvalitných investíciách do vzdelávania a odbornej prípravy“. Delegáti ETUCE a EFEE vyjadrili svoje sklamanie, pokiaľ ide o závery správy. Kritizovali najmä najmä opomenutie základnej úlohy sociálnych partnerov pri tvorbe politík a celkové zdôvodnenie zamerané iba na analýzu nákladov a výnosov, ale často prehliadajúce pedagogický rozmer výchovy a vzdelávania. Preto len zopakovali stanoviská výboru ETUCE, ktoré už boli vyjadrené v predchádzajúcom spoločnom vyhlásení z 8. marca 2022.

Účastníci ocenili prezentáciu ohľadom Európskeho roka zručností 2023. Poukázali však pritom na to, že celá iniciatíva sa orientuje hlavne na trh práce a nedostatočne venuje pozornosť oblasti vzdelávania, pracovným podmienkam učiteľov a dôležitosti verejných investícií do školstva.

Po týchto prezentáciách diskutovali zástupcovia odborov a zamestnávateľských organizácií o návrhu dokumentu o atraktivite učiteľského povolania, ktorý bol pripravený v rámci spoločného projektu venovanému tejto zásadnej problematike. Účastníci za obidve strany predložili niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a pripomienok k textu, ktoré budú ďalej prerokované a finalizované počas záverečnej konferencie projektu 30. – 31. januára 2023 vo Varšave.

Na záver sa účastníci plenárneho zasadnutia dohodli o udelení mandátu sekretariátom ETUCE a EFEE, aby sa zapojili do rokovaní s ostatnými európskymi sektorovými sociálnymi partnermi o revízii multi– sektorového „Usmernenia na boj proti násiliu a obťažovaniu zo strany tretích strán“, ktoré obe organizácie podpísali v roku 2011.

Zapísal: J. Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7